Klimapakken

178 kr.

178 kroner svarer til, at vi kan give en familie såsæd som for eksempel frø, kerner og løg, der er modstandsdygtig over for blandt andet tørke og oversvømmelse.

SAMMEN GIVER VI BØRN I KLIMAKRISEN BEDRE FREMTIDSMULIGHEDER

Med Klimapakken er du med til at give børn ramt af klimaforandringer bedre fremtidsmuligheder. 

På verdensplan bor over en milliard børn i områder, der er i fare for at blive ramt af klimarelaterede katastrofer. Overalt i verden mærker piger og drenge derfor konsekvenserne af tørke, hedebølger, oversvømmelser og cykloner. Forhold, som svækker børns mulighed for at overleve, lære, trives og udvikle sig. Mange familier må forlade deres hjem, fordi de ikke kan dyrke jorden mere, eller fordi deres hjem er oversvømmet.

11-årige Sarah er en af dem. Hun flygtede fra sit hjem i Malawi, da cyklonen Ana oversvømmede alt. Nu bor hun med sin familie i en lejr for internt fordrevne, som blandt andet er støttet af Red Barnet. Sammen med lokale aktører hjælper vi millioner af børn og deres familier overalt i verden med at mindske konsekvenserne af klimaforandringerne.

Vi hjælper børn og unge, så de kan forebygge og tilpasse sig klimaforandringerne. Sammen med lokalbefolkningen bygger vi varslingssystemer, der informerer, før katastrofen rammer, og diger i områder, der er ramt af oversvømmelse. Derudover hjælper vi med at starte virksomheder og dyrke modstandsdygtige afgrøder.

Sammen giver vi børn ramt af klimaforandringer bedre fremtidsmuligheder.

Dette er et print-selv produkt. Du modtager gavebeviset på din mail ved køb.